Het kwaliteiten spel

Je kwaliteiten zeggen iets over jouw eigenheid en uniekheid. 

Niet direct over je karaktereigenschappen maar over de mogelijkheden waarop je afstemt. Daar zit je kracht. 

Iedere kwaliteit heeft een zon- en een schaduwkant, een uitdaging en een valkuil.  

Het kwaliteiten spel is een hulpmiddel om kwaliteiten en uitdagingen bij jezelf en anderen te ontdekken. Het kan zijn dat je van de mensen die je het minste liggen het meeste kunt leren, maar ook waar je mogelijk conflicten  kunt verwachten.

Een coaching sessie met het kwaliteiten spel geeft je zelfvertrouwen en bewustzijn over je kwaliteiten, je eigen-aardigheden, je valkuilen en je uitdagingen.